Personligt sikkerhedsudstyr

Beskyt dine største aktiver med personligt sikkerhedsudstyr 

Farlige job betyder stor grad af usikkerhed.

De brave personer inden for disse meget stressende områder støtter sig til DuPonts innovative løsninger inden for personligt sikkerhedsudstyr, og det gælder lige fra volatile kemiske stoffer til fjendtligt indstillede modstandere.

Verden undergår en meget hurtig forandring. I takt med at flere nationer bliver industrialiserede og skaber velstand, skaber de et større behov for personligt sikkerhedsudstyr. DuPont har videnskabsbaserede løsninger, der kan klare dette behov for beskyttelse. Det gælder lige fra førstehjælpere over industriarbejdere til soldater.

Vi har forståelse for, at de, der udfører det hårde arbejde, ikke er usårlige, og vores mål er at levere løsninger, der skal holde dem så sikre så muligt i forhold til de farer, de møder på arbejdet. Vores løsninger inden for personligt sikkerhedsudstyr (PPE) omfatter nogle af de mest pålidelige mærkevarer i branchen: Kevlar® aramidfiber til ballistisk pansring af køretøjer samt beskyttelse mod personer snitsnår eller hudafskrabninger, Nomex®-fiber til flammerisici, Tychem®-tøj til risici ved kemiske væsker og gas og Tyvek®-tøj til risici i form af tørpartikler. Ved at samarbejde med brancher, lokalsamfund og regeringer kan vi udvikle og tilbyde de nyeste løsninger inden for personligt sikkerhedsudstyr, der kan øge arbejdernes sikkerhed, mens de bliver ved med at ændre og forbedre verden.