Blandingsrækkefølge

Sprøjte påfyldning

Vejledning

Læs altid etiketten for de forskellige produkter der blandes INDEN de kommer i sprøjten.

Begynd påfyldningen af midler under omrøring, når tanken er cirka halvt fyldt med vand.

De enkelte midler skal være opløst inden næste middel tilsættes.

Kemikaliepåfyldningen skylles mellem tilsætningen af de enkelte produkter.

For at minimere risikoen for udfældninger ved tankblanding med to eller flere produkter anbefales det at tilsætte dem i følgende rækkefølge (skema nedenfor):

Blandingsrækkefølge
Blandingsrækkefølge Produktformulering Eksempler på produkter
1 pH regulatorer Ammoniumsulfat (AMS)
2 DF, WG: Dispergerende granulater Titus®
3 D, P: Pulver produkter  
4 SC, FL: Suspenderende Aproach®
5 Mikronæringsstoffer ManganNitrat, ManganSulfat
6 Sprede-klæbmiddel / olier  
7 Skumdæmper    

Efter udført sprøjtearbejde, rengøres sprøjteudstyret, hvor de tre hold skyllevand inklusiv rengøringsmidlet All Clear® Extra udsprøjtes på den behandlede afgrøde.

 

 

Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før brug. Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Vær opmærksom på etikettens advarselssætninger og symboler.