Hjælp ved uheld med sprøjtemidler

VED UHELD

Heldigvis er det sjældent der sker uheld med sprøjtemidler, men hvis uheldet sker, er det vigtigt man handler hurtig og korrekt. Både af hensyn til mennesker og miljø.

LÆS ETIKETTEN:

Læs altid etiketten før brug. Etiketten indeholder bl.a. informationer om, hvordan man skal forholde sig ved spild og hvis man kommer i uheldig berøring med et sprøjtemiddel.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING /
SIKKERHEDSDATABLAD:

Alle sprøjtemidler leveres med en leverandørbrugsanvisning i forpakningen. Har du ikke fået leveret en, eller er den blevet væk, kan du finde den under hvert enkelt produkt, som du kan søge frem via "Find produkt" søgeværktøjet øverst til højre eller rekvirere den fra din leverandør.

I leverandørbrugsanvisningen finder man detaljerede informationer om - fareindikationer, førstehjælp, samt fysiske og kemiske egenskaber ved produktet.

DuPont HJÆLP:

På telefon: 00 46 8 33 70 43 kan du døgnet rundt komme i kontakt med DuPont personer der kan hjælpe med hvad der videre skal gøres, hvis der opstår et uheld. På hverdage kan kontoret i København kontaktes på telefon: 32 66 20 00, eller vores danske konsulent:

Konsulent Søren Severin, tlf. 23 81 47 20

VED FORGIFTNINGER:

Søg straks læge, oplys hvilket middel der er brugt, tag altid etiketten eller leverandørbrugsanvisningen med.

Ved forgiftning kan læge søge yderligere oplysninger på tlf.: 35 31 60 60 (Arbejdsmedicinsk- og Miljømedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital).

VED SPILD I NATUREN:

Søg hurtigst muligt at inddæmme et spild. Kontakt de kommunale myndigheder, brandvæsen eller politi.

VÆR ALTID OMHYGGELIG I HÅNDTERING AF SPRØJTEMIDLER!!

Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før brug. Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Vær opmærksom på etikettens advarselssætninger og symboler.