Vigtige links til landbrugssektoren

GROVVARESELSKABER

www.dlg.dk - Dansk Landbrug Grovvareselskab (DLG)

www.dla.dk - Den Lokale Andel (DLA)

ORGANISATIONER

www.plantevaern.dk  - Dansk Planteværn

Brancheforening for importører og producenter af planteværnsmidler. Mulighed for at deltage i debatten om brug af planteværn i landbruget, og bestilling af publikationer udgivet af foreningen.

www.ecpa.org – European Crop Protection Association

Europæisk brancheforening for planteværnsproducenter. Aktuelle nyheder om EU lovgivning på planteværn og kemikalie området

www.croplife.org – Croplife International

Her kan du læse nyheder fra den globale sammenslutning af bioteknologi og planteværns producenter og du kan læse mere om politiske emner der rører sig indenfor bioteknologi og plantebeskyttelse på verdensplan.

www.froeavl.dk - De samvirkende danske frøavlere

Frøavlerforeningerne udvikler løbende deres database med alle former for viden om frø. Databasen serverer faglig specifik viden om frøavl, og det er gratis for alle medlemmer at bruge den.

www.lf.dk – Landbrug & Fødevarer

Portalen giver hurtigt overblik over landbrugsrelevante nyheder og informationer.

www.ddl.dk - De danske landboforeninger

Informationer og debat om landbrug. Statistikker kan hentes frem på dette link.

www.svensktsigill.com – Sigill

Svensk korn kvalitetssikringssystem.

www.odlingibalans.com - Odling i balanse

Bæredygtigt landbrug i Sverige

AGROLINKS

www.agromek.dk – Agromek

Agromek er en af de førende landbrugsmaskinudstillinger i Nordeuropa. Det nyeste i maskiner, udstyr, produktionsmidler og viden fra ca. 30 forskellige lande kan ses på Agromek.

www.planteinfo.dk - Danmarks JordbrugsForskning og Landbrugets Rådgivningscenter tilbyder vejrradar (i samarbejde med DMI), prognoser for plantesygdomme og -skadedyr samt beslutningsstøtte til vanding i markbrug.

www.agronet.dk -Portal for landbruget.

Indeholder links til informationer om bl.a. planteværn, økonomi og uddannelse.

www.lr.dk – Dansk Landbrugsrådgivning

Link til landscenteret for planteavl, med oversigt over landsforsøgene.

www.groensag.dk – Groensag

Er Dansk Planteværns indgang til bæredygtig fødevareproduktion (Integreret Produktion).

www.lpo.dk - Landbrugets produktoplysning

LPO bruges som en telefonbog; slå produktet op, og få producenter, importører, grossister og forhandlere op på skærmen.

www.landmandsportalen.dk – Landmandsportalen

Samling af landbrugsrelaterede hjemmesider.

VEJRET

www.dmi.dk - Dansk Meteorologisk Institut

Klik ind på DMI og få en frisk vejrudsigt.

FAGBLADE

www.landbrugsavisen.dk – Landbrugsavisen

Landsdækkende nyheder indenfor planteværnsmidler, høst, kvæg, svin og teknik.

www.landbrugnet.dk - Effektiv Landbrug

Landsdækkende nyheder indenfor planteværnsmidler, høst, kvæg, svin og teknik.

INSTITUTIONER

www.plantedir.dk - Plantedirektoratet kontrolresultater

Vejledning og skemaer for mark- og gødningsplan, gødningsregnskab, plantedække og harmoniregler.

www.fvm.dk – Fødevareministeriet

Pressemeddelelser fra ministeriet, oversigt over støtteordninger og links til relevante retsregler.

www.dmu.dk – Danmark Miljøundersøgelser

Her finder du information om forskning indenfor natur og miljø.

www.mst.dk – Miljøstyrelsen

Liste over alle forbudte stoffer, samt information om godkendelsesprocedurer og lovgivning på kemikalieområdet i Danmark og EU.

www.agrsci.dk – Det Jordbrugsvidenskablige Fakultet

Informationer og artikler om nyeste forskning indenfor plnteværn, gødning og husdyr

www.kvl.dk - Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL)

Her kan du bl.a. læse om de forskellige institutter, forskningsprojekter og videnskabelige publikationer.

www.sjv.se/vsc - Svenska Jordbruksverkets

Informationer om planteværnmidler i sverige og billed arkiv af planter.

SPRØJTER/DYSER

Marksprøjter og sprøjtesystemer klik ind på www.hardi.dk

ARBEJDS- SIKKERHEDSMATERIEL

www.arsima.dk - ArSiMa.

Informationer om personlige værnemidler

www.arbejdstilsynet.dk

Informationer om arbejdsmiljøregler

Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før brug. Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Vær opmærksom på etikettens advarselssætninger og symboler.