Vores website bruger cookies, således at vi kan give dig en bedre onlineoplevelse og en optimal service. Hvis du fortsætter, accepterer du brugen af cookies i henhold til vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Fodergræs

Harmony® SX i vedvarende græs

Beskyttelsesstrategier mod ukrudt og insekter i fodergræs baseret på løbende forskning og udvikling af nye effektive midler fra DuPont.

Harmony® SX® bekæmper skræppe, hyrdetaske, ranunkel, brandbæger og andet ukrudt i vedvarende græs.

Sprøjtetidspunkt: Harmony® SX® kan give vækststandsning på græs i god vækst i forsommeren, derfor skal Harmony® SX® kun anvendes i august og september, hvor der behandles på genvækst efter slæt

eller afgræsning + afpudsning.

Dosering Harmony® SX® (i vedvarende græs):

Bekæmpelse af skræppe
1 - 1½ VOP + spredemiddel

Hyrdetaske og brandbæger
½ - ¾ VOP + spredemiddel

DuPont markedsfører i Danmark følgende midler til plantebeskyttelse i fodergræs:

OPLYSNINGER OG IDÉER

Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før brug. Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Vær opmærksom på etikettens advarselssætninger og symboler.