Kartofler

Plantebeskyttelse i kartofler sikrer et større høstudbytte

Beskyttelsesstrategier mod ukrudt og svampesygdomme i kartofler baseret på løbende forskning og udvikling af nye effektive midler fra DuPont.

Option® - Sikre veje til skimmelfri kartoffelmarker

Titus® - Minimidlet mod vanskeligt ukrudt i kartofler / Dispensation 2018

OPLYSNINGER OG IDÉER

Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før brug. Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Vær opmærksom på etikettens advarselssætninger og symboler.