Status om ukrudt i kartofler – midler og anvendelse

Skimmel i kartofler
Bekæmpelse af skimmel i kartofler

Siden er under opdatering

Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før brug. Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Vær opmærksom på etikettens advarselssætninger og symboler.