Option® Svampemiddel

Option® - Sikre veje til skimmelfri kartoffelmarker

Option® indeholder 600 g/kg cymoxanil og er den fleksible og effektive blandingspartner til de forebyggende midler mod kartoffelskimmel

Option® er et kurativt skimmelmiddel med effekt på 1-2 dage som altid skal anvendes i blanding med et præventivt produkt.

Option® er translaminær og systemisk, hvilket sikrer en god fordeling og beskyttelse af afgrøden.

Option® beskytter afgrøden mod jordsmitte og stængelsvamp, samt forhindrer dannelsen af oosporer (hvilesporer).

Option® er godkendt i BBCH 15-93 med:

  • Op til 8 behandlinger per sæson
  • 0,2 kg/ha per behandling
  • 1 dags behandlingsfrist
  • Ned til 5 dages behandlingsintervaller

Option® forhandles i 1,5 kg emballage.

 

Produktoplysninger

Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før brug. Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Vær opmærksom på etikettens advarselssætninger og symboler.