Talius® Svampemiddel

Talius® svampemiddel - effektiv bekæmpelse af meldug

Med godkendelse af Talius har vi nu et unikt værktøj til effektiv bekæmpelse af meldug i al korn, rødsvingel, alm. rajgræs og strandsvingel.

Især i vinterhvede kan meldug være svær at bekæmpe, både på grund af resistensudvikling, utilstrækkelig effekt af andre midler samt dyrkning af meldugmodtagelige sorter. 

I 2017 var meldug i vinterhvede udbredt. På udsatte lokaliteter med kraftige angreb viste forsøg fra Aarhus universitet op til 20 % i merudbytte ved en behandling med Talius. 

Svampesygdomme bekæmpes bedst forebyggende

Dette gælder også meldug. Er der etablerede angreb af meldug er toppen allerede taget af udbyttet og behandling vil kun begrænse yderligere udbyttetab. Forskellige faktorer bør tages med i en risikovurdering for angreb af meldug; lettere jordtype, meldug modtagelig sort, sen såning og høj kvælstofmængde.

Anbefalet strategi med Talius mod meldug i vinterhvede

Generelt bekæmpes meldug ved begyndende angreb når 10% af planterne er angrebet. Dosering afpasses behovet for langtidseffekt.

  • Ved angreb før 2. knæ er mærkbart anbefales 0,2 l/ha.
  • Når 2. knæ er mærkbart eller senere anbefales 0,15 l/ha.

I meldugmodtagelige sorter som dyrkes i marker hvor der ofte ses meldugangreb anbefales 0,2-0,25 l/ha. Behandling anbefales forebyggende og senest når 1. knæ er mærkbart. Ved stort smittetryk kan det blive aktuelt med opfølgende behandling.

Er der samtidig behov for bekæmpelse af andre sygdomme end meldug kan passende blandingspartner tilsættes.

 

OBS! Talius doseringen er uafhængig af blandingspartneren 

 

 

Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før brug. Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Vær opmærksom på etikettens advarselssætninger og symboler.