Vores website bruger cookies, således at vi kan give dig en bedre onlineoplevelse og en optimal service. Hvis du fortsætter, accepterer du brugen af cookies i henhold til vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Express® Gold SX® Ukrudtsmiddel

Express® Gold SX® - basismiddel til bekæmpelse af bredbladet ukrudt

DuPontTM Express® Gold SX® forener effekten af Express® SX® og Ally® SX®, så god virkning på både hvidmelet gåsefod, agerstedmoder, storkenæb og lægejordrøg.

Vis medier

Express® Gold SX® er et ukrudtsmiddel med stor bredde til bekæmpelse af det meste tokimbladet ukrudt i korn uden udlæg.

 • Godkendt til ukrudtsbekæmpelse i korn uden udlæg om foråret. 
 • Må kun anvendes 1 gang pr. vækstsæson.
 • Der må ikke anvendes andre produkter indeholdende: Tribenuron, metsulfuron, thifensulfuron, iodosulfuron eller triasulfuron i samme vækstsæson.
 • Sprøjtefrist: 2 måneder.
 • Afstand til vandmiljø: 2 m
 • Efterfølgende afgrøder: Som for Ally® SX®.
 • Doseringer:
  Vintersæd: BBCH 23-39: 18 g /ha
  Vårsæd: BBCH11-19: 13.5 g /ha, BBCH 20-39: 18 g /ha
 • OBS! I havre og vinterbyg senest stadie 30
 

Virkebetingelser
Express® Gold SX® virker ved temperaturer fra 3 – 5° C, når der er vækst, let nattefrost har ikke betydning for virkningen.
Regn 1-2 timer efter udbringningen nedsætter ikke virkningen, hvis sprøjtevæsken er tørret ind inden.

 

Anbefalinger
Express® Gold SX® anbefales i følgende blandinger dels for at få bredere virkning og samtidig modvirke resistensudvikling.
Flere marker har stigende forekomst af især storkenæb og ærenpris, hvorfor der med fordel kan anvendes Express® Gold SX® istedet for alm Express® SX®.

9 gram Express® Gold SX® kan erstatte 1 tablet Express® ST eller 7,5 g Express® SX®.

 
Vårsæd:
Ukrudtet har op til 4 løvblade, dog skal tidsler være 12 – 20 cm høje
8 – 10 g Express® Gold SX® + klæbemiddel
Efter behov i blanding med et eller flere af følgende midler: Oxitril®CM/ Briotril® /Duotril®, DFF, Tomahawk® /Lodin® , Mustang® Forte, Zypar®, Pixxaro® eller MCPA®.
OBS! Anvend ikke spredeklæbemiddel eller DFF i havre.
 

 • Lægejordrøg (afvent fremspiring af jordrøg)
  Fra stadie 20: 18 g Express® Gold SX® + klæbemiddel
 • Gul okseøje:
  Fra stadie 20: 18 g Express® Gold SX® + 0,3-0,5 l MCPA + klæbemiddel
 • Tidsler: (Tidsler skal være 12-20 cm høje og i god vækst)
  Fra stadie 20: 18 g Express® Gold SX® + 0,7-1 l MCPA + klæbemiddel

 

Vintersæd opfølgende behandling:
Når det meste ukrudt er spiret frem
8 – 18 g Express® Gold SX® + klæbemiddel
Efter behov i blanding med et eller flere af følgende midler: MCPA®, Mustang® Forte, Primus® XL, Starane® XL, Tomahawk® / Lodin®, Zypar®, Pixxaro®

 

Effekttabeller for Express® Gold SX®

 

Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før brug. Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Vær opmærksom på etikettens advarselssætninger og symboler.