Majs

Plantebeskyttelse i majs sikrer et større høstudbytte

DuPont bidrager til at sikre et større høstudbytte med løsninger inden for plantebeskyttelse mod ukrudt i majs.

DuPont Crop Protection sælger pr 1. november 2017 ikke længere ukrudtsmidler til anvendelse i majs. For alternative løsningsforslag henvises til www.dowagro.com/da-dk/danmark/crops/majs

OPLYSNINGER OG IDÉER

Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før brug. Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Vær opmærksom på etikettens advarselssætninger og symboler.