Raps

Plantebeskyttelse i raps sikrer et større høstudbytte

DuPont bidrager til at sikre et større høstudbytte med løsninger inden for plantebeskyttelse mod ukrudt og insekter i raps.

DuPont Crop Protection sælger pr 1. november 2017 ikke længere ukrudtsmidler eller insektmidler til anvendelse i raps. For alternative løsningsforslag henvises til www.dowagro.com/da-dk/danmark/crops/raps

OPLYSNINGER OG IDÉER

Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før brug. Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Vær opmærksom på etikettens advarselssætninger og symboler.