Vores website bruger cookies, således at vi kan give dig en bedre onlineoplevelse og en optimal service. Hvis du fortsætter, accepterer du brugen af cookies i henhold til vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Avaunt® Insektmiddel

Bekæmper glimmerbøsser hurtigt og effektivt

DuPont™ Avaunt® repræsenterer en ny generation af insektmidler med en unik virkemåde. Avaunt® er også godkendt til mindre anvendelse til bekæmpelse af stankelbenslarver i efteråret.

Avaunt® insektmiddel giver flere nye fordele når der skal bekæmpes glimmerbøsser i raps:

  • Mulighed for tidlig behandling allerede fra stadie 30.
  • Glimmerbøssernes skadelige aktivitet ophører hurtigt efter kontakt med behandlede plantedele.
  • Langtidseffekt som beskytter rapsen i de mest sårbare udviklingsstadier, hvor knopperne er små.
  • Regnfast allerede en time efter behandling.
  • Effekten er uafhængig af temperatur.
  • Stabilt overfor UV-lys og temperatur.
  • Bekæmper alle glimmerbøsser inklusiv de resistente.
  • Stabilt ved pH fra 5-9, har betydning, da nogle blandingspartnere ændrer pH i sprøtevæsken.
  • Kan blandes med relevante midler. Se Avaunt® blandingstabel

Avaunt® er godkendt til mindre anvendelse til bekæmpelse af stankelbenslarver i efteråret.
Find mere information om bekæmpelse af stankelbenslarver her

Andre off-label godkendelser for Avaunt®

Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før brug. Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Vær opmærksom på etikettens advarselssætninger og symboler.