Vores website bruger cookies, således at vi kan give dig en bedre onlineoplevelse og en optimal service. Hvis du fortsætter, accepterer du brugen af cookies i henhold til vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Safari® Ukrudtsmiddel

Safari® bekæmper kamille og andre besværlige ukrudtsarter i roer

Safari® er et ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i bederoer.

Safari® giver effektiv bekæmpelse af:

  • Kamille
  • Burre-snerre
  • Sort natskygge
  • Spildraps
  • Hundepersille
  • Liden nælde

Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før brug. Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Vær opmærksom på etikettens advarselssætninger og symboler.