JURIDISKE MEDDELELSER OG VILKÅR FOR ANVENDELSE

 
 
 

Velkommen. DuPont tilbyder dette websted til brug under følgende vilkår og betingelser ("vilkår"). Vilkårene gælder for dette websted, der findes på www.dupont.com, og alle andre DuPont-websteder rundt om i verden (i det følgende samlet benævnt "webstedet"). Webstedet (herunder dets indhold, design, struktur, udseende og funktionsprincipper) tilhører DuPont de Nemours, Inc. og er beskyttet af lovene om ophavsret, varemærker og anden immaterielret samt af loven om illoyal konkurrence. Ved at benytte dette websted accepterer du samtidig nærværende vilkår. Hvis du ikke kan acceptere et eller flere af disse vilkår, skal du undlade at benytte webstedet. Hvis du har spørgsmål i forbindelse med disse vilkår, bedes du kontakte vores  VIRKSOMHEDSINFORMATIONSCENTER.

 
 
 

Beskyttelse af personlige oplysninger

 
 
 

Brug af dette websted er også underlagt DuPonts erklæring om  beskyttelse af personlige oplysninger, der er indarbejdet heri ved henvisning. Du accepterer ligeledes, at transmission af oplysninger via internettet aldrig vil være helt privat eller sikkert, og at der er mulighed for, at de oplysninger, du sender eller modtager via webstedet, kan opsnappes af andre, selvom det angives, at en bestemt transmission vil være krypteret.

 
 
 

Ændring af vilkår

 
 
 

DuPont kan til enhver tid og uden varsel revidere disse vilkår ved at opdatere dette opslag. Din fortsatte brug af webstedet, efter at sådanne ændringer er foretaget, vil udgøre din accept af sådanne reviderede vilkår.

 
 
 

Generelle brugsrestriktioner

 
 
 

DuPont eller tredjeparter, der giver rettigheder til DuPont, har alle rettigheder, adkomst og ejendomsret til materialer på dette websted, der er ophavsretligt arbejde tilhørende DuPont eller nævnte tredjeparter. DuPont giver dig en begrænset, personlig, ikke-eksklusiv licens, der ikke kan overdrages, til at benytte og vise materialer på dette websted udelukkende på din personlige computer eller mobilenhed og kun med det formål at interagere med webstedet. Med undtagelse af, hvad der er angivet heri, har du ikke ret til på nogen måde at kopiere, downloade, fremvise, fremføre, genskabe, distribuere, ændre, redigere eller forbedre nogen materialer på dette websted. Denne begrænsede licens bringes automatisk til ophør, uden at du får meddelelse herom, hvis du misligholder et eller flere af disse vilkår. Ved ophør skal du øjeblikkeligt slette og ødelægge alle materialer, du har downloadet eller udskrevet. Du har ingen rettigheder, adkomst eller ejendomsret (eller rettigheder i forbindelse med ophavsret, varemærker eller anden immaterielret) på eller til dette websted eller nogen former for materialer på dette websted.

Du accepterer ikke at "frame" eller "spejle" dette websted eller nogen former for materialer, der er indeholdt på, eller som der kan opnås adgang til via dette websted på andre servere eller internetbaserede enheder uden forudgående skriftlig tilladelse fra DuPont. Du accepterer også, at du ikke må benytte "web-scraping" eller andre automatiske enheder, algoritmer eller programmer eller tilsvarende manuelle processer til at opnå adgang til, kopiere eller overvåge nogen dele af dette websted eller materialerne på webstedet, genskabe eller omgå navigationsstrukturen for webstedet eller hente materialer fra webstedet på anden måde end den, som var tiltænkt af DuPont og gjort tilgængeligt via dette websted.

Du må ikke:

 1. forsøge via hacking, password mining eller andre ulovlige metoder at få adgang til
 2. teste, scanne eller afprøve sårbarheden af, eller
 3. spore, søge at spore, foretage omvendte opslag eller afsløre nogen former for oplysninger om andre brugere af dette websted, funktioner eller indhold på dette websted eller andre DuPont-systemer, -netværk eller -servere.

Du må ikke benytte dette websted til formål, der er ulovlige eller ikke overholder disse vilkår, eller til at opfordre til aktiviteter, der er ulovlige eller krænker DuPont eller andres rettigheder.

DuPont overvåger ikke rutinemæssigt dine opslag eller anden aktivitet på webstedet, men forbeholder sig retten til dette. Hvis DuPont bliver opmærksom på upassende brug af dette websted eller dets services, vil DuPont reagere på en måde, som DuPont, efter eget skøn, anser for at være passende. Du accepterer, at DuPont har ret til at rapportere til de retshåndhævende myndigheder om enhver handling, der anses for værende ulovlig, samt meldinger, de måtte modtage om en sådan adfærd. Ved anmodning vil DuPont samarbejde fuldt ud med retshåndhævende myndigheder i forbindelse med undersøgelser af formodede ulovlige aktiviteter på internettet.

 
 
 

Tilgængelighed

 
 
 

DuPont har flere websteder, der tilbyder produkter, services, indhold og andre former for funktionaliteter (i det følgende samlet benævnt "services") til specifikke regioner verden over. De services, der tilbydes i én region, vil ikke nødvendigvis være de samme som for andre regioner og afhænger af tilgængelighed, lokale eller regionale love, lovmæssig status, levering og andre faktorer. DuPont udsteder ingen erklæringer om eller garantier for, at en bruger i en region kan erhverve services i en anden region, og DuPont kan annullere en brugers ordre eller omdirigere en bruger til webstedet for den pågældende brugers region, hvis denne forsøger at bestille services, der tilbydes via et websted i en anden region.

Oplysninger, som DuPont offentliggør på internettet, kan indeholde referencer eller krydsreferencer til produkter, programmer og services fra DuPont, som ikke annonceres eller er tilgængelige i din region. Sådanne referencer betyder ikke, at DuPont har til hensigt at annoncere sådanne produkter, programmer eller services i din region. Kontakt din lokale DuPont-forretningskontakt for at høre, hvilke produkter, programmer og services, der kan være tilgængelige for dig.

 
 
 

Konti og sikkerhed

 
 
 

Det kan være nødvendigt, at du registrerer dig og opretter et brugernavn og en adgangskode, for at kunne benytte visse services, der tilbydes via dette websted. Du er selv ansvarlig for at sikre fortroligheden af dit brugernavn, din adgangskode og øvrige kontooplysninger samt for alle aktiviteter, der måtte forekomme for din konto i tilfælde, hvor du ikke har sikret fortroligheden af disse oplysninger. Du accepterer at give DuPont besked øjeblikkeligt, hvis der forekommer uautoriseret brug af din konto eller adgangskode eller andre former for brud på sikkerheden for din konto. Du kan pådrage dig ansvar over for DuPont eller andre i forbindelse med uautoriseret brug af din konto eller din adgangskode eller manglende fortroligholdelse af dine kontooplysninger.

 
 
 

Links

 
 
 

Fra DuPont til tredjeparts websteder

Dette websted kan indeholde links til øvrige websteder på internettet, der ikke vedligeholdes af DuPont og ligger uden for deres kontrol. Sådanne links betyder ikke, at DuPont anbefaler disse websteder. Du accepterer, at DuPont tilbyder dig disse links som en tjeneste, samt at DuPont ikke er ansvarlig for indholdet eller links, der vises på disse websteder, som du kan blive henvist til via links. Du accepterer desuden, at DuPont ikke har noget ansvar, erstatningsansvar eller nogen forpligtelse i forbindelse med korrespondance, tilbud eller køb mellem dig og ejeren eller operatøren af et sådant websted.

Fra tredjepartswebsteder til DuPont

Du må linke til DuPont-websteder på følgende betingelser:

 • Du må ikke oprette rammer eller rammemiljøer rundt om sider eller materialer på et DuPont-websted eller brug andre teknikker, der på nogen måde ændrer den visuelle præsentation eller udseendet af indhold på et DuPont-websted;
 • Du må ikke udarbejde sammenligninger af DuPont-produkter eller -services med konkurrerende produkter eller services;
 • Du må ikke replikere materiale fra et DuPont-websted eller nogen former for DuPont-logoer eller -varemærker;
 • Du må ikke give urigtige oplysninger om dit forhold til DuPont;
 • Du må ikke antyde på nogen måde, at DuPont godkender eller anbefaler den part, der har oprettet links, webstedet for den part, der har oprettet links, eller denne parts tilbud om produkter eller services;
 • Du må ikke give et falsk eller misvisende indtryk af DuPont eller på anden vis ødelægge den goodwill, der associeres med DuPont-navnet og -varemærker;
 • Det websted, der linkes til, må ikke indeholde indhold, der kan anses for værende anstødeligt, truende, chikanerende, blasfemisk eller stødende, overdrevent voldeligt, eller som overtræder eller opfordrer andre til at overtræde gældende love; samt at
 • Det websted, der linkes til, må ikke have et  indhold, der kan anses for værende obskønt, pornografisk eller et utvetydigt seksuelt indhold .

Det er en yderligere betingelse for at få lov til at linke til DuPont-websteder, at den part, der opretter links, accepterer, at DuPont til enhver tid og efter eget skøn kan tilbagetrække tilladelsen til at linke til DuPont-webstederne. I sådanne tilfælde accepterer den part, der har oprettet links, øjeblikkeligt at fjerne alle links til DuPont-websteder.

Ved at linke til et DuPont-websted, accepterer den part, der opretter links, at forsvare, friholde og skadesløsholde DuPont og virksomhedens ledelse, direktører, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, associerede selskaber, agenter, licensgivere og forretningspartnere mod og fra alle former for tab, udgifter, skader, erstatningsansvar og omkostninger, herunder, men ikke begrænset til, advokatsalærer og udgifter til retsligt forsvar, der måtte opstå som følge af et sådant link. DuPont er ikke ansvarlig for indirekte, pønalt begrundede, tilknyttede, konkret dokumenterede tab eller følgetab i forbindelse med oprettede links eller brugen af sådanne links. DuPont giver ingen former for garantier, hverken stiltiende eller udtrykkeligt, når det drejer sig om sådanne links.

 
 
 

Ansvarsfraskrivelse

 
 
 

Brug af dette websted sker på egen risiko. Webstedet kan indeholde unøjagtigheder eller fejl, der kan påvirke kvaliteten af materialerne på det pågældende websted. Materialerne er ikke blevet særskilt helt eller delvist verificeret eller godkendt af DuPont. DuPont garanterer ikke for nøjagtigheden eller rettidigheden af de pågældende materialer. DuPont er ikke ansvarlig for fejl eller mangler i materialerne, hvad enten disse blev leveret af DuPont eller tredjepart.

DETTE WEBSTED LEVERES TIL DIG "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTIER AF NOGEN ART. PÅ EGNE VEGNE OG FOR TREDJE PARTER, DER LEVERER MATERIALER, SERVICES ELLER INDHOLD TIL DETTE WEBSTED, UDSTEDER DUPONT INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER VEDRØRENDE DETTE WEBSTED, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL KVALITET, EGNETHED, ÆGTHED, NØJAGTIGHED OG FULDSTÆNDIGHED AF ALLE MATERIALER, OPLYSNINGER, PRODUKTER ELLER SERVICES, DER ER INDEHOLDT PÅ WEBSTEDET. ALLE FORHOLD, ERKLÆRINGER OG GARANTIER, HVAD ENTEN DISSE ER UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE, LOVKRÆVEDE ELLER PÅ ANDEN VIS, HERUNDER ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER, FRASKRIVES HERMED. DUPONT VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER TREDJEPART FOR SKADER AF NOGEN ART, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE ELLER EKSTRAORDINÆRE SKADER, FØLGESKADER ELLER PØNALE SKADER, DER OPSTÅR VIA WEBSTEDET ELLER I FORBINDELSE MED WEBSTEDET, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) DIN BRUG AF DETTE WEBSTED ELLER DIN MANGLENDE EVNE TIL AT BENYTTE WEBSTEDET, SELVOM DUPONT TIDLIGERE ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Undtagelser for EU-borgere: HVIS DU ER BOSAT I DEN EUROPÆISKE UNION, BEGRÆNSER ELLER UDELUKKER DUPONT IKKE SIT ANSVAR I FORBINDELSE MED DØDSFALD ELLER PERSONSKADER, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF FORSØMMELSE.

 
 
 

Unøjagtigheder eller fejl

 
 
 

Beskrivelser, billeder og andre fremstillinger af produkter på dette websted kan indeholde unøjagtigheder og fejl. DuPont udsteder ingen erklæringer om eller garantier for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af sådanne oplysninger.

Priser og tilgængeligheden af produkter på webstedet kan desuden ændres til enhver tid efter DuPonts eget skøn og uden varsel til dig.

DuPont har ret til at afvise eller annullere ordrer på produkter, der er angivet til forkert pris. DuPont forbeholder sig retten til at afvise eller annullere disse ordrer, uanset om ordren er blevet bekræftet, og beløbet er trukket på dit kreditkort eller ej. Hvis der allerede er blevet trukket et beløb for købet på dit kreditkort, og din ordre annulleres, skal DuPont omgående kreditere beløbet i dit favør til din kreditkortkonto.

 
 
 

Lokale love, eksportkontrol

 
 
 

DuPont styrer og driver dette websted fra USA. De materialer og services, der findes på webstedet, er på alle måder underlagt love og bestemmelser i USA, der fra tid til anden vil styre licens og levering af teknologi og produkter i udlandet, herunder de amerikanske eksportkontrolbestemmelser, og efterfølgende love eller bestemmelser, der udgår fra U.S. Department of Commerce, International Trade Administration eller Office of Export Licensing. Omledning af sådanne materialer i modstrid med amerikansk lovgivning er ikke tilladt. Hverken de materialer eller de oplysninger, der er erhvervet gennem brug af webstedet, må erhverves til, leveres til, overføres til eller reeksporteres, direkte eller indirekte, til bandlyste lande eller lande omfattet af embargo eller deres statsborgere, ej heller må de benyttes til nukleare aktiviteter, kemiske eller biologiske våben eller missilprojekter medmindre dette autoriseres specifikt af den amerikanske regering til sådanne formål. Du skal overholde alle amerikanske eksportlove nøje og påtage dig det fulde ansvar for at erhverve de nødvendige licenser til eksport eller reeksport.

Hvis du benytter dette websted fra en placering uden for USA, er det også dit ansvar at overholde gældende lokale love, herunder bestemmelser for import og eksport.

 
 
 

Varemærker

 
 
 

Det ovale DuPont-logo, DuPont™, The miracles of science™ og alle produkter betegnet med ™ eller ® er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende E. I. du Pont de Nemours og virksomheden eller dets associerede selskaber. DuPont-varemærker må ikke anvendes i forbindelse med produkter eller services, der ikke er et DuPont-produkt eller en -service.

 
 
 

Uopfordrede idéer

 
 
 

Selvom DuPont altid er interesseret i idéer og forslag, har vi erfaret, at idéer eller forslag, der sendes til os, ofte allerede er tilgængelige via andre kilder, herunder publikationer eller arbejde fra vores egne medarbejdere.  Dette kan føre til forvirring om oprindelsen for den pågældende idé eller det pågældende forslag.  Derfor foretrækker vi, at vi udelukkende får forelagt patenterede opfindelser.  Skulle du alligevel sende dine idéer til DuPont, og uanset hvad du måtte sige eller skrive i forbindelse med denne indsendelse, medmindre DuPont indgår en separat skriftlig aftale, der omfatter det indsendte, vil enhver indsendelse til DuPont eller dets associerede selskaber, herunder idéer til nye produkter eller teknologier, forbedringer eller optimering af eksisterende produkter eller teknologier, processer, materialer, marketing- eller kampagneplaner eller nye produktnavne foretages under følgende vilkår og betingelser:

 • DuPont er ikke forpligtet til at holde det indsendte hemmeligt eller modtage det på fortrolig vis;
 • DuPont er ikke forpligtet til at gennemse det indsendte eller besvare personen, der har indsendt det;
 • Enhver beskyttelse af immaterielrettighederne for det indsendte vil udelukkende være baseret på beskyttelse af patent- eller ophavsrettigheder;
 • DuPont afgør alene, om der skal betales for det indsendte samt hvor meget;
 • Indsenderen garanterer, at han/hun er autoriseret til at foretage denne indsendelse, samt at det indsendte ikke strider mod forpligtelser, som indsenderen har over for en nuværende eller tidligere arbejdsgiver eller andre parter.
 
 
 

Kommentarer til produkter og webstedet

 
 
 

DuPont modtager gerne kommentarer om dette websted og DuPonts eksisterende produkter, så længe de er i overensstemmelse med ovenstående afsnit. Du kan angive dine  kommentarer her eller andre steder på webstedet, der er beregnet til kommentarer. De kommentarer, du måtte angive, er ikke-fortrolige, og DuPont må benytte dem uden begrænsninger.

 
 
 

Gældende lov

 
 
 

Med undtagelse af tilfælde, hvor anvendelse af den lokale lovgivning er obligatorisk, vil enhver handling relateret til nærværende vilkår være underlagt lovgivningen i staten Delaware i USA uden hensyn til valg eller konflikter i forbindelse med lovbestemmelser for noget retsområde. Du accepterer at alle stridigheder, der måtte opstå ud fra eller relateret til disse vilkår og/eller din brug af webstedet, henlægges til jurisdiktionen for de domstole, der findes i staten Delaware.

 
 
 

Uautoriserede aktiviteter

 
 
 

Indsendelser til dette websted eller uautoriseret brug af enhver form for materialer, der er indeholdt på dette websted, kan være i modstrid til love om ophavsret, varemærker, fortrolighed og offentlighed, visse love og bestemmelser om kommunikation samt andre gældende love og bestemmelser. Du bærer selv det fulde ansvar for dine handlinger eller handlinger fra personer, der benytter dit brugernavn og/eller din adgangskode. Således skal du forsvare, friholde og skadesløsholde DuPont og virksomhedens ledelse, direktører, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, associerede selskaber, agenter, licensgivere og forretningspartnere mod og fra alle former for tab, udgifter, skader, erstatningsansvar og omkostninger, herunder (men ikke begrænset til) advokatsalærer og udgifter til retsligt forsvar, der måtte opstå i forhold til, som følge af eller for at undgå ethvert økonomisk eller andet krav fra en tredjepart i forbindelse med, at din brug eller brug af personer, der benytter dit brugernavn og/eller din adgangskode (herunder, men ikke begrænset til din deltagelse på opslagsområder eller dine indsendelser) er i modstrid med nogen form for gældende lov eller bestemmelse eller en tredjeparts rettigheder.